domov důchodců

Dům s pečovatelskou službou

parkoviště a zpevněné plochy, Mikuláškovo nám, Brno, 2003