ZOLP s.r.o. inženýrské stavby
o firmě

kontakt:

+420 602 788 665
+420 602 710 768
info@zolp.cz

Naše nejvýznamnější realizované stavby:

Významné realizace podle let:

rok 2009

 • výstavba, vybavení administrativní budovy a provozní haly PPL Brno - Líšeń
 • opěrné zdi, zpevněné plochy,terénní úpravy,oplocení v areálu PPL Brno - Líšeń
 • inženýrské sítě a zpevněné plochy v areálu firmy VONEKL Brno, ulice Kšírova
 • výstavba sportoviště a úprava parku MĆ Bohunice,Brno
 • zpevněné plochy II ETAPA v areálu firmy OK MONT Brno
 • rekonstrukce teras, zpevněné plochy okolo sportovní haly RONDO Brno
 • rekonstrukce teras, zpevněné plochy Brno, ulice Lidická
 • inženýrské sítě a zpevněné plochy Brno, Slatina - lékárenský velkoobchod
 • rekonstrukce a výstavba administrativní budovy včetně technického vybavení, Brno - Slatina

rok 2008

 • inženýrské sítě a zpevněné plochy v areálu firmy MEDICOM Brno - Bystrc
 • odvodnění, přeložky sítí, zpevněné plochy nákupního střediska ALBERT Hulín
 • inženýrské sítě a zpevněné plochy pro ČS Zdounky
 • zpevněné plochy v areálu REMA TIP TOP INCO v Brně
 • zpevněné plochy, klidová zóna BD Kopečná, Brno
 • zpevněné plochy v areálu RENAULT OPORTUNITY v Líšni, Brno
 • inženýrské sítě, zpevněné plochy v areálu AB AUTO Brno
 • opěrné zdi a zpevněné plochy v areálu firmy NOVIKO Brno
 • inženýrské sítě a zpevněné plochy v areálu firmy OMNIPLAST Brno
 • inženýrské sítě, zpevněné plochy,sanace podloží, základové pasy pro výrobní halu OK MONT, Brno - Slatina
 • rekonstrukce nástupních ploch pro MŠ Bohunice, Brno
 • inženýrské sítě, základové pasy pro administrativní budovu a provozní halu PPL Brno

rok 2007

 • kanalizace, komunikace a zpevněné plochy pro firmu Kadlec Elektronika ve Slatině
 • inženýrské sítě a zpevněné plochy v areálu firmy OK MONT Slatina
 • parkoviště a zpevněné plochy pro MĆ Bohunice, Brno
 • parkoviště a zpevněné plochy pro areál firmy OKNOSERVIS, Brno - Líšeň
 • parkoviště a zpevněné plochy pro areál firmy BI Brno - Řečkovice
 • klidová zóna, sportoviště pro MĆ Žebětín, Brno
 • parkoviště a zpevněné plochy v areálu firmy UNIGEO, Brno

rok 2006

 • oprava komunikace Tišnov - Hradčany
 • kompletní rekonstrukce příjezdové komunikace a odvodnění
 • úprava náměstí obce Doubravník
 • rekonstrukce náměstí v Doubravníku, zpomalovací zálivy na komunikaci, odvodnění mateřské školka Žabka, Šlapanice
 • úprava dětských hřišť a schodišť pro MČ Brno - Bohunice
 • zpevněné plochy u bytového domu Třískalova Brno
 • zpevněné plochy u bytového komplexu Klášterského, Brno - Soběšice

rok 2005

 • obytná zóna Červený kopec, Brno
 • dostavba RD včetně příjezdové komunikace a zpevněných ploch okolo RD
 • klidová zóna pro krátkodobou rekreaci a odpočinek obyvatel ulice Spodní - Rolnická v MČ Bohunice, Brno
 • terénní úpravy, inženýrské sítě, opěrné zdi, komunikace, parkoviště, dětská hřiště, mobiliář dům s pečovatelskou službou, ulice Hybešova, Brno
 • rekonstrukce stávajících inženýrských sítí,výstavba komunikací a zpevněných ploch,stavební a sadové úpravy včetně rámového oplocení obytná zóna RD Troubsko
 • inženýrské sítě a komunikace,vjezdy do jednotlivých RD
 • obytná zóna RD Střelice
 • inženýrské sítě a zpevněné plochy

rok 2004

 • inženýrské sítě Schweigerova
 • komplexní inženýrské sítě v OZ Červený kopec
 • rodinné domy Červený Kopec
 • komunikace Líšeň - Habří
 • inženýrské sítě a komunikace u Domu s pečovatelskou službou na ulici Hybešova
 • komunikace u obytných domů v Soběšicích na ulici Zeiberlichova

rok 2003

rok 2002

rok 2001

 • komunikace Bystřínova - Herčíkova
 • rekonstrukce objektu Ústavu sociální péče v Chrlicích
 • parkoviště pro Akademii věd v Brně

rok 2000

rok 1999

 • rekonstrukce bytového domu Viniční v Brně
 • inženýrské sítě pro bytový dům Tábor v Brně
 • stavba hromadných garáží na ulici Goldova v Brně
 • inženýrské sítě pro ZŠ Jehnice

rok 1998

 • komunikace u hypermarketu Pronto v Brně
 • rekonstrukce objektu firmy Sepap Štětí

rok 1997

 • parkoviště u České spořitelny na ulici Kounicova v Brně
 • komunikace v obci Sivice
korporátní web PUXdesign